info @ mestskyrozhlas.sk

Menu

Všeobecné podmienky používania

Prinášame Vám novú službu informovania verejnosti prostredníctvom elektronickej komunikácie.

1. Úvodné ustanovenia


1.1
Portál - mestskyrozhlas.sk - je verejný internetový portál poskytujúci služby predovšetkým mestám, obciam a občanom. Služby portálu mestskyrozhlas.sk sú poskytované bezplatne.

1.2
Účasť na portáli je dobrovoľná a bezplatná. Pred akýmkoľvek použitím portálu si pozorne prečítajte tieto VŠEOBECNÉ PODMIENKY UŽÍVANIA INTERNETOVÉHO PORTÁLU mestskyrozhlas.sk. V prípade, že nesúhlasíte s akýmkoľvek ustanovením obsiahnutým v týchto podmienkach, ihneď prestaňte portál používať a opustite ho.

1.3
AKÝMKOĽVEK ĎALŠÍM POUŽITÍM PORTÁLU VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S týmito podmienkami, ktoré sa pre vás stávajú právne záväzné. Prístup do portálu umožní poskytovateľ svojim klientom na základe registrácie.


2. Podmienky používania Portálu


2.1
Hoci poskytovateľ vynaložil značnú starostlivosť na vytvorenie a správu obsahu portálu, berie klient na vedomie, že informácie umiestnené na portáli sú len všeobecného charakteru a nepredstavujú akékoľvek odborné a úplné odporúčanie. Majiteľ portálu nezodpovedá za obsah príspevkov na portáli.

2.2
Používateľ ďalej berie na vedomie, že: mestskyrozhlas.sk ktoré pridali akékoľvek tretie osoby, ktoré majú oprávnenie pridávať obsah na portál mestskyrozhlas.sk a rovnako nezodpovedá za ich obsah.

2.3
Majiteľ portálu neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru na ktorom je portál spustený. Rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb.

2.4
Majiteľ portálu má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

2.5
Užívateľ súhlasí s tým, že mu majiteľ portálu môže posielať reklamné e-maily alebo správy v rámci elektronickej pošty formou emailu na zaregistrovanú adresu v portali.

2.6
Majiteľ portálu si vyhradzuje právo poskytnutie informácie na požiadanie orgánom činným v trestnom konaní ak inému užívateľovi alebo majiteľovi portálu spôsobí majetkovú alebo nemajetkovú ujmu.

2.7
Poskytovateľ portálu nezodpovedá za obsah príspevkov, a fotografiíí, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľmi. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2.8
Pomocou služby mestský rozhlas je možné odosielať všetky nekomerčné správy ktoré budú odvisielané v mestskom rozhlase. V prípade záujmu o zasielanie komerčných správ obsahujúcich reklamné informácie je potrebné dohodnúť si podmienky s prevádzkovateľom portálu.

2.9
Užívateľ nesmie propagovať na portáli služby iného portálu s rovnakým alebo podobným zameraním.


3. Povinnosti a práva užívateľa


3.1
Užívateľ je povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky, ale najmä nesmie:

3.2
propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

3.3
propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

3.4
otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;

3.5
používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;

3.6
ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;

3.7
propagovať detskú pornografiu;

3.8
otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

3.9
otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu;

3.10
uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech.


4. Cena služieb


4.1
Všetky nekomerčné služby, ktoré užívateľ môže na portáli využívať sú bezplatné. V prípade používania portálu mestskýrozhlas.sk na komerčné účely, je potrebnŽé dohodnúť si podmienky používania s prevadzkovateľom portálu.


5. Záverečné ustanovenia


5.1
Užívanie portálu je len na vlastné riziko a zodpovednosť. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že majiteľ portálu je oprávnený tieto všeobecné podmienky kedykoľvek meniť. Užívateľ sa zaväzuje tieto všeobecné podmienky používania dodržiavať.Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie. Súhlasím