Archív správ | Cerveny Klastor


Hlasenie rozhlasu zo dna 28. 01. 2015

ážení spoluobčania,   blíži sa termín dôležitej udalosti v našej krajine. 7. februára každý z nás môže povedať svoj názor v Referende o ochrane rodiny. Máme možnosť povedať svoj názor na rodinu, výchovu detí a manželstvo. Nenechajme vyjsť túto príležitosť nazmar a pristúpme k nej zodpovedne, ide o veľa. Prejavme sa ako slobodní ľudia, ktorým záleží na budúcnosti ich detí a vnúčat, na budúcnosti rodiny.   Referendum bude prebiehať  aj v našej obci od 7. do 22. hodiny v sobotu 7. februára v budove kultúrneho domu s.č. 65   Príďte povedať svoj názor na to: - či je manželstvo zväzkom muža a ženy; - či dieťa má právo na mamu a otca pri adopcii; - či majú rodičia právo ochrániť svoje deti pred nevhodnou sexuálnou výchovou.  Vážení spoluobčania, to, čo je na Slovensku samozrejmosťou, je už vo viacerých krajinách zmenené na nepoznanie.  Využime preto šancu vyjadriť sa k hodnotám, ktoré naši starí otcovia považovali za dôležité a jasné, ktoré utvárali naše rodiny i náš národ, využime šancu ovplyvniť našu budúcnosť a príďme hlasovať v referende o ochrane rodiny v sobotu 7. februára.

Hlasenie rozhlasu zo dna 28. 01. 2015

a 30.01.2015 t.j. v piatok sa uskutoční vývoz separovaného odpadu (sklo, plasty) a to od 7.30 do 8.00 hod. Prosíme občanov, aby plastové vrecia s triedeným odpadom umiestnili pred svoje rodinné domy.

Hlasenie rozhlasu zo dna 10. 10. 2014

SD oznamuje, že dňa 30.10.2014 od 07:30 hod.  do 17:30 hod. bude prerušená distrubúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zarodení nízkeho napätia. Odberné miesta: č.d. 37-60,91,66-79,82-84,116,59,63,65

Hlasenie rozhlasu zo dna 30. 07. 2014

práva Pieninského národného parku v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku pozývajú všetky vekové kategórie na 3. Medzinárodnú noc netopierov, ktorá sa bude konať 2. augusta 2014 zo začiatkom o 18 hodine na nádvorí Múzea Červený kláštor.Pripravené sú zábavne aktivity pre najmenších o netopieroch, prednáška o živote netopierov spojená v besedou a možnosťou vypočuť si hlasy netopierov, ktoré za normálnych okolností nie je možné počuť ľudským uchom. Pre záujemcov bude  pripravená aj ukážka odchytu netopierov.Vstup na podujatie je voľný

Hlasenie rozhlasu zo dna 22. 07. 2014

ňa  1.8. 2014 (piatok) v čase o 10:00 hod. sa uskutoční zber elektroodpadu Upozorňujeme občanov,  aby si el. spotrebiče vyložili pred bránku alebo dostatočne viditeľne označili bránku nejakou vlajkou alebo kusom farebnej látky, čo bude firma určená na odvoz elektroodpadu považovať za povolenie vstúpiť na pozemok občana za účelom zozbierania elektroodpadu

Hlasenie rozhlasu zo dna 11. 07. 2014

Dnešný (11.7.2014) program Divadelného leta u Cypriána 2014 sa kvôli nepriaznivému počasiu presúva do Kultúrneho domu v obci Červený Kláštor. Čas ostáva nezmenený, divadelná hra Neprebudený, v podaní hercov Commedie Poprad, začne o 21.00 hod. Vstup zdarma...   Tešíme sa na Vašu účasť

Hlasenie rozhlasu zo dna 09. 07. 2014

rdečne Vás pozývame na Divadelné leto u Cypriána 2014, ktoré sa už tradične koná v letných mesiacoch v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov.   Program jednotlivých podujatí:  11. 07. 2014 - Predstavenie "Neprebudený"  01. 08. 2014 - Predstavenie "Skrotenie zlej ženy"  08. 08. 2014 - Program upresníme!  23. 08. 2014 - Predstavenie "Rysavá jalovica"  Zmena programu vyhradená!   Prijmite pozvanie už tento piatok (11. 07. 2014) o 21.00 hod., keď sa Divadlo Commedia z Popradu predstaví divadelnou hrou "Neprebudený", Hra je voľne spracovaná na motívy rovnomennej poviedky Martina Kukučína.

Hlasenie rozhlasu zo dna 09. 07. 2014

rdečne Vás pozývame na Divadelné leto u Cypriána 2014, ktoré sa už tradične koná v letných mesiacoch v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov.   Program jednotlivých podujatí:  11. 07. 2014 - Predstavenie "Neprebudený"  01. 08. 2014 - Predstavenie "Skrotenie zlej ženy"  08. 08. 2014 - Program upresníme!  23. 08. 2014 - Predstavenie "Rysavá jalovica"  Zmena programu vyhradená!   Prijmite pozvanie už tento piatok (11. 07. 2014) o 21.00 hod., keď sa Divadlo Commedia z Popradu predstaví divadelnou hrou "Neprebudený", Hra je voľne spracovaná na motívy rovnomennej poviedky Martina Kukučína.

Hlasenie rozhlasu zo dna 09. 07. 2014

lovenská pošta, a.s., na základe poverenia  spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., bude v období od 14. júla 2014 do 12. augusta 2014 vykonávať v našej obci odpočty spotreby zemného plynu. Odpočty budú realizované počas pracovných dní v čase od 8:30 do 20:30 hod a počas dní pracovného voľna v čase od 10:00 do 20:30 hod.Spotrebitelia budú o odpočtoch informovaní prostredníctvom vývesiek. Pracovník pošty, ktorý príde vykonať odpočet plynomeru sa preukáže služobným preukazom Slovenskej pošty

Hlasenie rozhlasu zo dna 13. 06. 2014

ážení spoluobčania!     V mene organizátorov Vás týmto pozývame do Pienin na deviaty ročník turisticko – recesistického podujatia pod názvom "Medzinárodný Pieninský pochod dobrej nálady ", ktorý sa bude konať v sobotu 14.júna 2014 s priebežným štartom od 10.00 hod. do 14.00 hod. z Rekreačného zariadenia Dunajec – Kúpele Červený Kláštor.Zúčastnení absolvujú na 8,5 km trase 8 zastávok, kde na každej z nich majú možnosť vypiť jedno pivo alebo kofolu, prípadne ochutnať nejakú špecialitu.V cene štartovného, ktoré je vo výške 10.-- alebo 6.-- EUR, záujemcovia o dobrú náladu obdržia, už okrem spomínaného piva alebo kofoly na každej zastávke, aj originálne tričko s logom pochodu,  no tiež aj šancu vyhrať v záverečnom losovaní o vecné ceny. V cieli sa vo večernom programe o príjemnú atmosféru postará dievčenská predkapela Lívie Dermovej, Kapela CRABSLIDE /kapela TOP 20 z X-Fatoru/ a  Country Duo Veteráni. Pre deti sú pripravené detské športovo tvorivé animácie. Celý záverečný program, vrátane koncertov, ktorý sa bude konať v areáli Prístaviska pltí Majere, je bezplatne prístupný širokej verejnosti. V mene organizátorov Vás preto všetkých čo najsrdečnejšie pozývame.Upozorňujeme na skutočnosť, že jedna zo zastávok je v susednom Poľsku, a preto je potrebné mať pri sebe cestovné doklady.  Ďalšie podrobnosti sú na internetovej stránke www.pochod.sk

Hlasenie rozhlasu zo dna 26. 05. 2014

ozvanie verejnosti             Obec Červený Kláštor, ako orgán územného plánovania oznamuje prerokovanie návhru zmien a doplnkov územného plánu obce Červený Kláštor  , ktoré sa uskutoční  29. 05. 2014 ( štvrtok ) o  10.00 hod. na Obecnom úrade v Červenom Kláštore, v kultúrnom dome.             V súlade s § 22 ods. 1 stavebného zákona Obec Červený Kláštor vyzýva verejnosť – fyzické a právnické osoby, aby sa k nárvhu zmien a doplnkov ÚPD-O Červený Kláštor vyjadrili. Do podkladov návrhu zmien a doplnkov ÚPD-O Červený Kláštor je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Červenom Kláštore.   Návrh zmien a doplnkov je zverejnený na webovej stránke obce Červený Kláštor

Hlasenie rozhlasu zo dna 25. 04. 2014

ieniny Sport Centrum pozýva rodičov s deťmi na indiánsky deň v sobotu t.j. 26.4.2014 o 15:00 hod. do priestorov areálu raftingu - Drahomír Kuc v Červenom Kláštore. Zábava pre rodiny s deťmi: - stavanie indiánskych tí-pí stanov,- zábava pri indiánskych bubnoch,- spievanie indiánskych a country pesničiek pri ohni,- strieľanie z lukov.- zapaľovanie ohňa kresadlom,- indiánske tance, - country hudba „Pádlo“  

Hlasenie rozhlasu zo dna 20. 03. 2014

VP, š.p. OZ PDaP Poprad oznamuje záujemcom, že kto má záujem o drevnú štiepku vyprodukovanú zo zrezaných  krovín rastúcich na pravom brehu Dunajca obce Červený Kláštor - nech sa hlási na OcÚ v Červenom Kláštore do 23.3.2014

Hlasenie rozhlasu zo dna 20. 03. 2014

VPS, a.s. Poprad oznamuje, že dňa 26.3.2014 (streda) od 8.00 do 12.00 v priestoroch Domu kultúry v Spišskej Starej Vsi bude odoberať vzorky vody z domových studní (500ml) na bezplatnú analýzu dusičnanov.